SGK Teşvikleri

SGK Teşvikleri

Sgk Teşvikleri, Asgari Ücret Desteği

 

1-5510 Yüzde %5 lik sigorta prim indirimi

 

Bu teşvikten yararlanabilmek için;

 • E bildirge ekranında kanun numarası olarak 05510 Sayılı Kanunu seçmeniz gerekir.
 • Son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuzun olmaması varsa bile yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve taksitlerin de düzenli ödeniyor olması gerekir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesini ya da prim ve muhtasar hizmet beyannamesini zamanında göndermeniz gerekir.
 • Bu teşvik süresiz olarak uygulanacaktır.
 • Yukarıdaki şartları sağlamanız halinde yüzde 5’lik sigorta prim indiriminden yararlanabilirsiniz.

 

2-4447 /10. madde sigorta prim teşviki

 

Bu teşvikten yararlanabilmeniz için;

 • Son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuzun olmaması varsa bile yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve taksitlerin de düzenli ödeniyor olması gerekir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesini ya da prim ve muhtasar hizmet beyannamesini zamanında göndermeniz gerekir.
 • Bu kanun kapsamında işe alınan çalışanın işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık sürede 4a SSK kapsamında çalışmamış olması, daha önce de bu teşvikten başka işyerinde yararlanmamış olması gerekir.
 • İşe alınan çalışanın 18-29 yaş arasında olması gerekir. Bayan ise yaş şartı aranmaz. İşkur’a kayıtlı işsiz arasından işe alınan çalışan için de yaş şartı aranmaz.
 • Çalışanın işe başladığı tarihten önceki 6 aylık çalışan ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması ve bu teşvikten yararlandırıldığı süre boyunca da bu teşvikten yararlanan çalışan haricinde bu ortalamanın sağlanması gerekir.
 • Bu teşvikten işverenler minumum 24 ay süre ile yararlanır. Çalışan İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alındıysa ek 6 ay daha teşvik alınır. Eğer mesleki belgesi ile birlikte mesleğine uygun bir pozisyonda işe alındıysa bu durumda ek 24 aylık daha teşvik verilir.

Bu teşvik kapsamında brüt ücretin %17’i oranında prim ödenir.

 

Yeni torba kanunla işverenlere verilecek sigorta prim teşvikleri

 

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen torba kanunla 4447 sayılı kanuna eklenecek geçici maddeler ile işverenlere yeni sigorta prim teşvikleri geliyor. İşte torba yasa ile verilecek yeni sigorta prim desteği uygulamaları

4447/19. madde sigorta prim teşviki

 

Bu teşvikten yararlanabilmek için;

 • Çalışanın İşkur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınması,
 • İşe girdiği tarihten önceki son üç aylık dönemde 10 günden fazla 4a ssk kapsamında çalışması olmaması,
 • İsteğe bağlı bağkur hariç olmak üzere 4b kapsamında bağkurlu olmamaları,
 • İşe alındıkları tarihten bir önceki takvim yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları,
 • İşyerinin imalat ve bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde maksimum brüt asgari ücret kadar,
 • Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise asgari ücret üzerinden tahakkuk edecek işveren prim hissesi ile sigortalı hissesinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.
 • Teşvikten özel sektör işverenleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe aldıkları ve gerekli şartları sağladıkları çalışanları için yararlanabilecek.
 • Ayrıca son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuzun olmaması varsa bile yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve taksitlerin de düzenli ödeniyor olması ve aylık prim ve hizmet belgesini ya da prim ve muhtasar hizmet beyannamesini zamanında göndermeniz gerekir.
 • Teşvik süresi 12 ay olacak. Ancak işe alınan kişinin 18 yaşından büyük kadın, 18-25 yaş arasında erkek ya da engelli olması halinde teşvik süresi 18 ay olacak.

 

4447/20. madde sigorta prim teşviki (Bir ay işverenden bir ay devletten teşviki)

Bu teşvikten yararlanabilmek için;

 

 • 2017 ortalama çalışan sayısının 1-3 arasında olması,
 • İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve özel sektör işvereni olması,
 • İşe alınacak kişinin 18-25 yaş arasında olması ve İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınması,
 • Çalışanın işe alındığı tarihten önceki son 3 aylık dönemde 4a sgk kapsamında 10 günden fazla çalışmasının olmaması, isteğe bağlı 4b bağkur haricinde diğer kapsamlarda bağkurlu olmaması,
 • Çalışanın 2017 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak alınması ve çalıştığı süre boyunca da ortalama çalışan sayısı şartının sağlanması gerekir.
 • Bu destek 2018/Aralık ayına kadar uygulanacak.
 • Bu teşvik kapsamında işverenlerin çalışanı işe aldığı tarihten sonraki ikinci ay başlamak üzere işveren ve çalışan hissesinin tamamı 2 ayda bir devlet tarafından karşılanacak.
 • İşverene destek sağlanan ay sigortalının çalıştığı gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar işverenlere sigorta prim desteği verilecek.
 • Bu kapsamda işverenler en fazla 2 çalışan için destekten yararlanabilecek.
 • 2018 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önceden tescil edilmiş olmasına rağmen 2017 yılında prim hizmet belgesi vermeyen işverenler bu destekten yararlanamayacak.
 • Ayrıca son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuzun olmaması varsa bile yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve taksitlerin de düzenli ödeniyor olması ve aylık prim ve hizmet belgesini ya da prim ve muhtasar hizmet beyannamesini zamanında göndermeniz gerekir.

 

Bu gönderiyi paylaş

Comments (1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir