ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görüşmeleri devam eden 5510 sayılı Kanuna eklenmesi
öngörülen Geçici 75 inci maddesinde kapsamında uygulanacak olup aşağıda paylaşılan bilgiler Kanun
tasarısının görüşmeleri aşamasında değişebilecektir.
2018 yılının ilk 9 (Ocak – Eylül) ayında destek sağlanacaktır.
İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

Özel sektör işyeri işverenleri,
– 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri
işverenleri,
Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında
Destek Tutarı

2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca
belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla
2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının,

2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının,
Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret
desteği verilecektir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir