Etiket - ik

İŞLETMELER BORDRO HESAPLAMALARINDA NEDEN BORDRO OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) HİZMETİ KULLANMALIDIR?

Rekabet koşullarının daha da sertleştiği günümüzde şirketlerin verimliliklerini arttırmak amacıyla başvurduğu en etkin yöntem dış kaynak kullanımıdır. Günümüzde makine, teçhizat, araç kiralama, yemek kartı, temizlik hizmetleri vb bir sürü alanda dış kaynak kullanımı yapılmaktadır. Bu hizmetlerle şirketler sabit maliyetlerini düşürmekte, konusunda uzman kadrolarla çalışmakta operasyonel verimliliklerini arttırmakta ve karşılaşabilecekleri riskleri asgariye indirebilmektedir. Bordro hizmeti de dış kaynak kullanımı ile yapılabilir. Türkiye’de bordro ile ilgili uygulamalar iş kanunu, gelir vergisi, borçlar kanunu damga vergisi ve kişisel verilerin korunması kanunlarıyla ilintilidir. Bu kanunların [...]

Daha fazla oku...