Yabancı İşçi Çalıştırma İzni

Yabancı İşçi Çalıştırma İzni

Türkiye’de Yabancı İşçi Çalıştırma

(Obtaining Work Permit for Foreign Workers, الحصول على تصاريح عمل للعمال الأجانب, विदेशी श्रमिकों के लिए कार्य परमिट प्राप्त करना, Xarici işçilər üçün iş icazələrinin alınması, Օտարերկրյա աշխատողների աշխատանքային թույլտվությունների ստացում, Dobijanje radne dozvole za strane radnike, 获得外国工人的工作许可证, Arbeitserlaubnis für ausländische Arbeitnehmer einholen, Pagkuha ng mga permit sa Trabaho para sa mga Dayuhang Manggagawa, Memperoleh Izin Kerja untuk Pekerja Asing, Ottenere un permesso di lavoro per lavoratori stranieri, Шетелдік жұмысшыларға жұмысқа рұқсат алу, ទទួលបានការអនុញ្ញាតការងារសម្រាប់ពលករបរទេស, Memperolehi Permit Kerja Pekerja Asing, Гадаад ажилчдад ажиллах зөвшөөрөл авах, Uzyskiwanie pozwoleń na pracę dla pracowników zagranicznych, Получение разрешений на работу для иностранных работников, Obținerea permiselor de muncă pentru lucrătorii străini, Отримання дозволу на роботу для іноземних робітників, غیر ملکی کارکنوں کے لئے ورک پرمٹ حاصل کرنا, Chet el ishchilariga ishlash uchun ruxsat olish, 外国人労働者の就労許可の取得)

Bu makalemizde sizlere Yabancı İşçi Çalıştırma ve İzinleri ile uygulamaları hakkında açıklayıcı bilgiler sunmaya çalışıcağız.

Yabancı İşçi Çalıştırmak

Bu makalemizde Yabancı İşçi Çalıştırma ve izin alma prosedürleri üzerine bilgi vermeye çalışacağız. Bu kapsamda olan firmalar genel olarak aşağıdaki bilgileri okuayarak tarafımıza başvuruda bulunabilirler.

Birçok başvurunun ise doğru başvurunun yapılamaması, usul ve şekil şartlarının yerine getirilememesi gibi sebepler ile sonuçsuz kaldığını görmekteyiz. Başvuru öncesi gerekli analiz ve danışmanlık için tarafımız ile iletişime geçilmesinde fayda olacağını düşünmekteyiz.

Yabancı İşçi Çalıştırmak Ne Demek?

Yabancıların yani herhangi bir TC Kimlik numarası bulunmayan başka bir uyruğa sahip olan insanların Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde çalışması veya çalıştırılması demektir.

Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir.

Yabancı İşçi Çalıştırma İzni Ne Demek?

Yabancılar Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde çalışabilmek için kamu idaresinden yapması gereken işlemlere ve alması gereken izinlere Yabancı çalıştırma İzni denir.

Yabancı Çalıştırma İzni İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Yabancı işçi çalıştırmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi internet adresinden https://www.turkiye.gov.tr/csgb-yabancilarin-calisma-izinleri-otomasyon-sistemi üzerinden gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

Yabancı Çalıştırma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İmzalı İş sözleşmesi ve tercüme edilmiş pasaport bilgilerine ihtiyaç vardır. Ayrıca çalışma referans bilgilerine yardımcı olmak amacı diploma, sertifika vb diğer belgelerde talep edilebilir.

Yabancı Çalıştırma İzni nasıl Alınır?

E-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonucu alınmaktadır. Başvuru öncesinde ilk defa izin alacaklar örneğin sözleşme vb ile yenileme yapacaklar ise süreleri dikkate alarak başvuru ön şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı Çalıştırma İzni Başvuru Takibi ve Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yapılan başvurulara ilişkin işlemler yine E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/csgb-yabancilarin-calisma-izinleri-otomasyon-sistemi üzerinden takip edilebilmektedir.

Yabancı Çalıştırma İzni İptali Nasıl Yapılır?

Yine E-Devlet üzerinden çalışmanın sona ermesi ile birlikte 15 gün içerisinde Çalışma İzni İptal başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Yabancı Çalıştırma İzni Yenileme Nasıl Yapılır?

Çalışma İzni Süre dolumuna 60 gün kala çalışma izninin yenilenmesi gerekmektedir.

Yabancı Çalıştırma İzni Süreleri Nedir?

Süreli çalışma İzni Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli süreli çalışma izni verilir. Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Süresiz Çalışma İzni ise Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Yabancı Çalıştırma İzni Bağımsız Çalışma İzni Nedir?

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir. Bağımsız çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni, süreli olarak düzenlenir.

Yabancı İşçi Çalıştırma İzni Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, Başka bir devlet vatandaşı olmakla birlikte aynı zamanda Türk vatandaşı olanlar (5718 sayılı Kanun md.4,)

Yabancı Çalıştırma İzninden Kimler Muaftır?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 6735 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55 inci maddesinde belirtilen yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.

Muafiyetler

Madde 55 —Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla;

  1. a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların,
  2. b) Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen yabancıların,
  3. c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak amacıyla üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,
  4. d) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,
  5. e) Türkiye’de fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,
  6. f) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen, üç ayı geçmemek ve durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,
  7. g) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında bir ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin,

çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Ancak mesleki hizmetler kapsamına giren muafiyet hükümlerine tabi yabancı mimar, mühendis ve şehir plancıları hizmet sürelerinin bir ayı aşması durumunda; Bakanlıktan çalışma izni almak, ilgili meslek odasına geçici üye olmak ve ulusal kurum ve kuruluşların uygulamalarına uymak zorundadır.

Muafiyet süreleri uzatılamaz. Ayrıca, yabancı, muafiyet hükümlerinden aynı yıl içinde sadece bir kez yararlanır.

Bu maddede sayılan yabancılar, geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirirler. Bu bildirimlerde şahsi başvuru zorunluluğu yoktur.

Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi

Madde 56 —Çalışma izninden muaf olan yabancılara istekleri halinde şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlenir.

Yabancı Çalıştırma İzni Olmadan Çalışıla bilinir mi?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Göç İdaresi makamlarınca yürütülmektedir.

İkamet İzni Olanlarda Yabancı çalışma İzni Almak Zorunda mı?

Evet. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur. Dolayısı ile İkamet izni ayrı Çalışma İzni ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Her Meslek Yabancı Çalıştırma İzni Alabilir mi?

Çalışma izin başvuruları Türkiye’de iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşulları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilgili kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevlerde yabancılara çalışma izni verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Türkiye’de Yabancıların Çalışmasının Yasak Olduğu Meslek Ve Görevler Nelerdir?

Aşağıdaki meslek ve görevler yasaklı olup bunlar için yabancı çalışma izni verilmemektedir.

– Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
– Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
– Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
– Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
– Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
– Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
– Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.))
– Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
– Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
– Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Yabancı Uyruklu Şirket Ortakları Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Çalışma İzni Alması Gerekmekte Midir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;
– Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
– Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
– Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş; Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

Hepsi ve daha fazlası için iletişim bilgilerinden danışmanlık firmamıza başvurabilirsiniz.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/sikca-sorulan-sorular/

https://www.goc.gov.tr/calisma-izni-sss

Ayrıca, Yabancılar için Türkiye’de şirket kurmak  ve Vatandaşlık Hizmetleri  ile  Yabancılar İçin Çalışma İzni ilgili yazılarımızı da gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Yabancı çalıştırma ile ilgili e-devlet linki Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi  

Yabancı çalıştırma ile ilgili kanun linki YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  

Yabancıların Çalışma İzni İle İlgili Uygulama Rehberleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir