YARARLANMAYANLARA KAÇIRILMAYACAK SGK GERİYE DÖNÜK GEÇMİŞ İSTİHDAM TEŞVİK HİZMETİ

YARARLANMAYANLARA KAÇIRILMAYACAK SGK GERİYE DÖNÜK GEÇMİŞ İSTİHDAM TEŞVİK HİZMETİ

Çalışma yaşamına torba tasarı daha önce teşvikten yararlanamayan işverenler için geriye dönük ödeme alma imkânı getiriyor. Başvuranlar paralarını alabileceklerdir.

İş dünyasına olumlu etkileri beklenen ve torba yasa ile mecliste görüşülerek kabul edilen ve kısa bir sürede onaylanarak hayatımıza girmesi beklenen daha önce SGK teşviklerinden yararlanmayan işverenler için geriye dönük olarak ödeme alma imkânı sağlayan kaçırılmayacak bir fırsat getiriliyor.

Bu uygulamalar içinde en avantajlısı 6111 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama yönelik sigorta primi işveren hissesi teşviki olup, esasen uygulama zorluğu nedeniyle birçok işveren tarafından yeterince kullanılamamaktadır. 6111 Teşvikinin kazandırmış olduğu maliyet avantajının getirisi çok büyük olmakla birlikte bilgi eksikliği, tespit zorluğu ve uygulanmasındaki karmaşıklıktan ötürü yararlanılmak istenilmesine rağmen yararlanılmayan çeşitli teşvikler bulunmaktadır.

Bu kanun 6111 sayılı kanundan zamanında faydalanamayanlar için geriye dönük olarak faydalanmak için bir imkân sunmaktadır.

Bu bağlamda kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ay sonuna kadar kuruma başvuran işverenler bu kanundan tekraren yararlanma imkânına sahip olacaklardır.

Bu durum aynı zamanda ekonomik olarak rahatlayan şirketlerin istihdam artışlarına da katkı sağlayarak yansıması beklenmektedir.

SGK Prim Teşviki

Mevcut düzenlemede 2020 yılına kadar devam edecek olan kanunda 6111 SGK prim teşviki ile işverenler; çalışanları için 5510 sayılı Kanun’un 5 puanlık indirimine ilave olarak ayrıca 15,5 puan daha indirim sağlanıp, toplamda 20,5 olan SGK işveren hissesinin tamamı için teşvik almaktadır. Dolayısı ile 6111 Teşvikinde asgari ücret ile SGK tavan ücret arasındaki prime esas kazancın tamamı için bu avantajdan yararlanılması sağlanmış olacaktır.

Devam ede gelen süreçte teşviklerden geçmişe dönük olarak yararlanılması (01.03.2011 tarihinden bu yana) ve bu dönemler için toplu iade hakkı SGK tarafından 2015 yılında çıkarılan 2015/10 sayılı Genelge ile ortadan kaldırılmıştır. Buna karşın şirketler mahkemelerde hakkını arama yoluna gitmiş ve genel olarak da bu davalar şirketler lehine sonuçlanması üzerine böyle bir durum genele şamil olarak tüm işverenlerin istifadesine sunulması yönüne gidilmiştir.

Böylelikle şirketlerin geçmiş dönem teşvik tutarlarının hesaplanmasında ciddi bir prim iadesi oluşabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken konu her işte olduğu gibi teşvikler konusunda da konusunun uzmanı olan kişilerden yararlanmakta fayda vardır. Zira teşvikten yersiz olarak yararlanılması gerekçesiyle yararlanılan tutarlar kadar geriye dönük yaptırımlar ile karşılaşılabilir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir