Etiket - istihdam

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görüşmeleri devam eden 5510 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 75 inci maddesinde kapsamında uygulanacak olup aşağıda paylaşılan bilgiler Kanun tasarısının görüşmeleri aşamasında değişebilecektir. 2018 yılının ilk 9 (Ocak – Eylül) ayında destek sağlanacaktır. İşverenler Yönünden Aranan Şartlar; – Özel sektör işyeri işverenleri, – 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri, Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar; – 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında Destek Tutarı – 2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için [...]

Daha fazla oku...